Sprzedaż
340353
ul. Częstochowska
gm. Janów
(pow. częstochowski)
369 000 zł

Na sprzedaż bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny składający się z niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Janów, powiat częstochowski, województwo śląskie – o poniższych parametrach:

całkowita powierzchnia działki: 1590 m2;
położenie bezpośrednio przy drodze krajowej nr 46;
ukształtowanie terenu – teren płaski, niezabudowany, o regularnym kształcie;
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Janów (uchwała nr 217/XXXVI/05 Rady Miejskiej Janów z dnia 02 sierpnia 2005 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem:
MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
KD(D) – projektowane drogi dojazdowe
bardzo dobra lokalizacja: odległość do centrum gminy wynosi około 1 km;
bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty handlowo-usługowe, tereny niezagospodarowane oraz tereny zieleni;
posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej, sieć kanalizacyjna w drodze;

Prezentowana nieruchomość jest idealna pod inwestycje, takie jak: lokale z zapleczem usługowo-handlowym; restaurację sieciowa, hale magazynowa, biura i inne.

Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszego finansowania na zakup nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre