Sprzedaż
340126
ul. Graniczna
Mszczonów
(gm. Mszczonów)
170 000 zł

Teren inwestycyjny o powierzchni 3411m2, położony w Mszczonowie w sąsiedztwie DK50 – obwodnicy Mszczonowa.

Oferowana na sprzedaż działka położona jest blisko węzła łączącego obwodnicę Mszczonowa z drogą ekspresową S8.
W odległości ok. 180m jest wodociąg miejski oraz linia energetyczna.

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod utrzymanie istniejących oraz realizację nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych.

Plan przewiduje następujące uwarunkowania dla tego terenu:
– maksymalną powierzchnię zabudowy – 60% powierzchni działki,
– powierzchnię biologicznie czynną – 40%,
– wysokość projektowanych budynków mieszkalnych i usługowych, która wynosi maksymalnie 3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, a w przypadku budynków jednokondygnacyjnych nie więcej niż 8m.

Teren z ogromnym potencjałem i wieloma możliwościami wykorzystania ze względu na tak dogodne położenie.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre