Sprzedaż
339537
ul. Partyzancka
Pabianice
(gm. Pabianice)
8 856 000 zł

Do sprzedaży przemysłowa działka w północnej części centrum Pabianic.
o powierzchni  28700 m2.
Kształt całej działki jest nieregularny, w przybliżeniu przypomina trójkąt o ramionach około 440 x 345×180 m. Aktualnie całość jest ogrodzona, częściowo zagospodarowana
i utwardzone, pozostała  część o pow ponad 1 ha nieużytkowana o nierównej strukturze gruntu na których znajdują się 2 budowle w stanie surowym otwartym z żelbetu 

Główne naniesienia budowlane to :
– bocznica kolejowa 
– budynek młyna,
– budynek elewatora,
– biurowiec
Dojazd do działek możliwy jest od ulicy Partyzanckiej i Wspólnej.
Każda z dróg posiada nawierzchnię asfaltową.
Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.
Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze, dla którego opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustalonym planem zagospodarowania przestrzennego, dla terenu działki przyjęto następujące ustalenia.
Tereny są oznaczone symbolem P-U
– pod zakłady przemysłowe, w tym związane z utylizacją odpadów, magazyny, składy (w tym gromadzenie odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania i odzysku), usługi (oprócz oświaty i zdrowia)
– urządzenia do obsługi komunikacji samochodowej (w tym stacje paliw) jako dopuszczalne przeznaczenie terenu.

Działka położona jest w północno-zachodniej części Pabianic, około 1,5 km od centrum. Od strony wschodniej ograniczona jest ul. Partyzancką, od strony zachodniej ul Wspólną a od północy linia kolejową i terenami PKP .Ponadto do trasy S14 – 3km, centrum Łodzi 20 km, lotniska Lublinek 11km

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre