208 032 zł

Szukasz dużej, słonecznej działki budowlanej w sąsiedztwie lasu oraz jeziora? Myślisz o zakupie działki również jako o lokacie kapitału? Chcesz wybudować dom a kontakt z naturą jest dla Ciebie bardzo ważny? Zapraszam do oferty działki, która niewątpliwie ma swój urok a zarazem daje możliwości zabudowy.

Działki o numerach 637, 639, 640, 642, 643, 644 położone w miejscowości Stryszów, gmina Stryszów w odległości 4km od jeziora Mucharskiego. Powierzchnia łączna działek to 4334m2 z czego 4176m2 to część budowlana oznaczone jako MM. Bezpośrednio przy granicy działki płynie strumyk, co nadaje dodatkowego uroku działce.

Wymiary działki: 43 x 90m.

Do działek prowadzi wydzielona geodezyjnie droga gminna nieurządzona, która łączny główną drogę w miejscowości, bezpośrednio na wysokości urzędu gminy oraz sklepu delikatesy. Droga urządzona gruntowa, która jest aktualnie użytkowana jest drogą po działkach sąsiednich.

Media: prąd na działce, gaz 200m, kanalizacja 200m.

Parametry zagospodarowania działki:
1. Powierzchnia zabudowy: 30% (1253m2)
2. Teren czynny biologicznie: 50% (2088m2)
3. Wysokość zabudowy: 10m

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1. Działka o oznaczeniu MM czyli teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
2. W terenach ustala się:
a. zachowanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym
b. możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części lub w całości na usługi nieuciążliwe na działkach mających zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, w tym miejsca parkingowe
c. lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych
d. możliwość realizacji zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy działka na której planuje się tą zabudowę ma powierzchnię minimum 1500m2

Przeznaczenie dopuszczalne:
a. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów nieuciążliwej działalności gospodarczej lub usług nieuciążliwych wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy usługowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni zabudowy na działce.
b. utrzymanie i budowę lokalnych obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz parkingów przy obiektach mieszkalnych i usługowych
c. utrzymanie i budowę dróg wewnętrznych i dojazdów niewydzielonych zapewniających dostęp do drogi publicznej
d. utrzymanie i realizację zieleni urządzonej, ogrodów przydomowych i obiektów małej architektury
e. realizację ustaleń zawartych w §17 uchwały

Odległości:
Kraków: 45km (60min)
Jezioro Mucharskie: 4,5km (6min)
Kalwaria Zebrzydowska: 10km (15min)

Lokalizacja działki na mapach google:
https://goo.gl/maps/WU52w68orsL8d93QA

Zapraszam do kontaktu oraz prezentacji nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre