Sprzedaż
339428
Gniezno
(gm. Gniezno)
162 200 zł

Oferuję na sprzedaż działkę z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

L O K A L I Z A C J A

Mączniki to urokliwa miejscowość leżąca w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Gniezno.

około 10 min od Gniezna
około 30 min od Wągrowca
około 30 min od Wrześni

Niewątpliwie ogromnym plusem Mącznik jest świetna komunikacja z większymi zespołami miejskimi.
Miasta w odległości godziny drogi od oferowanej działki:

Poznań
Oborniki
Inowrocław
Bydgoszcz

N I E R U C H O M O Ś Ć

Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe znajdujące się na jednej księdze wieczystej.

powierzchnia: 1 622 m2
szerokość działki: około 37 m
długość działki: dłuższy bok – ok. 43 m, krótszy bok ok. 34 m
media: na sąsiedniej działce
cena: 162 200 zł brutto

Działka umożliwia zrealizowanie różnorodnych projektów zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni.

W A R U N K I Z A B U D O W Y

Dla oferowanej działki został wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Poniżej przedstawiam założenia dla 1MN:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których przeznaczeniem podstawowym są budynki mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami.
dopuszczalne usługi bytowe: handel, mała gastronomia, drobne rzemiosło, usługi turystyczne, urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej.
przeznaczenie dopuszczalne może być zlokalizowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, posiadającym najwyżej jeden lokal mieszkalny, przy czym usługi stanowiące przeznaczenie dopuszczalne nie mogą zajmować więcej niż 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.

dla trenów 1MN powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% powierzchni działki
dla trenów 1MN powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić co najmniej 55% powierzchni działki
gabaryt pionowy: parter plus poddasze o łącznej wysokości nie przekraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 9 m. Dopuszcza się wyższe elementy techniczne, np. kominy,
dachy strome o nachyleniu 30° – 45° z kalenicami ustawionymi zgodnie z rysunkiem planu,
pokrycie dachów: dachówka, materiały imitujące dachówkę lub inne tradycyjne materiały pokryciowe w gamie kolorów od szarego poprzez brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego,
jasne kolory tynków z dopuszczeniem stosowania drewna i kamienia i w elewacjach,

A T U T Y L O K A L I Z A C J I

cicha okolica
wszech otaczająca zieleń
świetna komunikacja z większymi zespołami miejskimi

Jeżeli zainteresowała Państwa moja oferta, zapraszam do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre