Sprzedaż
338545
Rydzyny
(gm. Pabianice)
110 000 zł

Opis działki

Przedmiotem sprzedaży są działki BUDOWLANE w kształcie prostokąta o przybliżonych wymiarach 22 m x 40 m zlokalizowane w RYDZYNACH na terenie GMINY PABIANICE o powierzchni 900 mkw. Działki są nieogrodzone i niezagospodarowane. W najbliższym otoczeniu znajdują się domy jednorodzinne. Woda w ulicy asfaltowej przy działce, prąd na działce.

Lokalizacja Odległość do Pabianic: ok.: 3 km. Najbliższe przedszkole i szkoła znajdują się w Pabianicach (ok.: 3,5 km od działki). W Rydzynach znajduje się sklep spożywczy oraz przystanek autobusowy (ok. 1000 m) W pobliżu znajdują się domy jednorodzinne. Łatwy i szybki dojazd do autostrady S8. Dojazd Dojazd do działki drogą asfaltową.

UWAGA! W wyniku podziału dostępne są trzy działki: dwie o powierzchni 900 mkw i jedna o powierzchni 1037 mkw.

Przeznaczenie
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Rydzyny:

1) przeznaczenie terenu:
a) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) jako przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa, wiaty,
c) dopuszcza się możliwość zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej,
e) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej,
2) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej:
– minimalny: 0,01,
– maksymalny: 0,8,
3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość:
– zabudowa mieszkaniowa i usługowa, nieprzekraczająca 10 m,
– zabudowa garażowa, gospodarcza, wiaty, nieprzekraczająca 6 m,
b) dachy:
– dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej: dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45° oraz płaskie,
– dla zabudowy garażowej, gospodarczej i wiat: o kącie nachylenia połaci do 45° oraz płaskie;
4) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych (w tym postojowych jak i garażowych) dla nowych inwestycji, ustala się:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej 2 miejsca na każde mieszkanie,
b) dla zabudowy usługowej co najmniej 1 miejsce na każde 50 m² powierzchni użytkowej obiektu.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre