Sprzedaż
338210
ul. Obornicka
Złotniki
(gm. Suchy Las)
980 000 zł

Chcesz dać przewagę swojej firmie?
Poszukujesz działki o świetnej lokalizacji, tuz przy głównej trasie, autostradzie A2 i obwodnicy Poznania?
Potrzebujesz działki na: siedzibę swojej firmy, showroom, salon samochodowy, hurtownię, skład drewna?
A może polujesz na działkę, która łączy w sobie świetną komunikację i jednocześnie daje możliwość obcowania z naturą np. na żłobek, przedszkole, park linowy lub usługi związane z aktywnością „bliżej natury”?

To mam coś właśnie dla Ciebie!

Działka inwestycyjna, usługowo-mieszkaniowa 2326 m2 o wymiarach ok. 53m x 44m z tuz przy ulicy Obornickiej.
Gruny zabudowany domem o powierzchni 144m2 i oddzielnym garażem ok. 26m2.

Na terenie rosną wieloletnie drzewa i krzewy, ładnie zaprowadzone, które tworzą wyjątkową scenerię i fantastyczny klimat tego miejsca.

Lokalizacja: ul. Obornicka 13 w Złotnikach
Grunt doskonale skomunikowany, bo tuż przy drodze wojewódzkiej nr 433 (DW 433).
Szybki i bezkolizyjny dojazd do zachodniej obwodnicy Poznania S11, drogi krajowej DK11 oddalonych o 2,5km oraz autostrady A2.
Do granicy terytorialnej Poznania zaledwie 4,5km, do centrum Poznania 13km.

W odległości 600m znajduje się Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) – stacja PKP Złotniki

Teren zabudowy usługowo-mieszkalnej (4U/MN)

Na terenie ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszczenie odrębnych budynków o funkcji usługowej w zakresie m.in. handlu, rzemiosła, hotelarstwa i gastronomii, ogrodnictwa oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym i bliźniaczym;
2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki;
4) minimalna powierzchnia zieleni – 20% powierzchni działki;
5) stosowanie dachów stromych albo płaskich;
6) maksymalna wysokość budynków – 10 m;
7) nakaz zastosowania w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi środków technicznych zwiększających odporność budynków na zagrożenia i uciążliwości drogi KD-GP, w tym zastosowania zasad akustyki architektonicznej i budowlanej oraz okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej;
8) lokalizacja garaży jako wbudowanych w budynki, dopuszcza się garaże podziemne z uwzględnieniem warunków geotechnicznych i gruntowo-wodnych;
9) maksymalna wysokość budynku garażowego albo gospodarczego – 4,8 m;
10) dopuszczenie sytuowania ścian budynku garaży albo budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką;
11) ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 1,50 m;
12) opuszczenie ogrodzenia pełnego o wysokości maksimum 2 m od strony terenu KD-GP;
13) zasady podziału na działki o powierzchni nie mniejszej niż:
a) 600 m2 na terenie 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN,
b) 800 m2 na terenie 4U/MN, 5U/MN;
14) nakaz zapewnienia miejsc postojowych zgodnie z §17 pkt 8, 9 i 10;
15) miejsca postojowe na powierzchni terenu powinny być urządzone jako parking w zieleni;
16) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów dróg publicznych, przy czym z terenu KD-GP z jezdni dodatkowej;
17) dopuszczenie wyznaczenia dróg wewnętrznych innych niż określone w §3 pkt 5, o minimalnej szerokości 5 m, przy czym budynek mieszkalny lub usługowy nie może być zlokalizowany bliżej niż 5 m od wyznaczonej drogi wewnętrznej.

Cena 980.000 zł

Zapraszam na prezentację

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre