Sprzedaż
338185
gm. Bochnia
(pow. bocheński)
230 000 zł

Szukasz działki z niezagrożonym widokiem? Działki przed którą nie wybuduje się dom? Działki powyżej drogi dojazdowej ale zarazem posiadającej wszystkie media? Wystarczy Ci 900m2 pod zabudowę domu a pozostałe 19a może być ogródkiem? Ważny jest dla Ciebie dojazd do większych miast takich jak Bochnia, Wieliczka czy Kraków? Usiądź wygodnie, zarezerwuj sobie 6minut, bo właśnie znalazłeś ofertę, której poszukiwałeś.

Opisywana we wstępie działka znajduje się w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia. Zlokalizowana jest przy drodze gminnej – ul. Wschodnia, wewnętrznej z niewielkim ruchem samochodowym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej z dwóch stron – od strony wschodniej i zachodniej. Nieruchomość zlokalizowana jest 450m od drogi krajowej nr. 967.

Okolica to domy w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej, cicha i spokojna okolica a zarazem działka bardzo słoneczna. Działka położona jest powyżej pozostałych terenów niezabudowanych, co gwarantuje niezagrożony widok. Dodatkowym gwarantem jest fakt, że działka jest ostatnią działką budowlaną – pozostałe działki poniżej są działkami rolnymi.

Wielkość działki to 2821m2, z czego część budowlana to ok. 860m2. Pozostała część to teren rolny, który można wykorzystać jako duży gród, sad, czy przestrzeń którą docenią rodzice, dzieci czy pies.

Media: na działce wzdłuż granicy mamy prąd (niskie napięcie), dodatkowo w drodze jest woda, gaz i kanalizacja. Wszystko na miejscu.
Z racji, że droga publiczna jest drogą gminną nie będzie problemu z uzyskaniem zjazdu na działkę.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Przeznaczenie zabudowy jednorodzinnej MN1 – 861m2
Pozostała część to R1, teren rolny – 1960m2

1. Przeznaczenie podstawowe (MN1):
a. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
a. Obiekty i urządzenia usług publicznych i komercyjnych w zakresie handlu detalicznego, nieuciążliwego rzemiosła, gastronomii, rekreacji, turystyki
b. Pomocnicze obiekty gospodarcze i garaże wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych bądź w budynkach wolnostojących
c. Drogi dojazdowe i miejsca postojowe
d. Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

Zakaz lokalizacji:
a. Zabudowy wielorodzinnej
b. Otwartych placów składowych
c. Tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem zaplecza budowy
d. Urządzeń wierz radiokomunikacyjnych

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
Zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza (z wyjątkiem układu zabudowy szeregowej)
Wysokość zabudowy: 10m
Podział nieruchomości: min. 1000m2
Powierzchnia zabudowy: 30% (258m2)
Powierzchnia czynna biologicznie: 40% (344m2)

Tereny rolne (R1):
1. Przeznaczenie podstawowe:
a. Grunty orne
b. Sady, ogrody
c. Trwałe użytki zielone

2. Przeznaczenie dopuszczalne
a. Dopuszcza się zabudowę zagrodową związaną z hodowlą, produkcją rolną i przetwórstwem rolno – spożywczym, dla gospodarstw rolnych, których powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza dwukrotną średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Bochna
b. Zabudowę zagrodową z funkcją agroturystyczną, dla gospodarstw rolnych, których powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza 2-krotną średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Bochnia
c. Gospodarstwa specjalistyczne jak obory, chlewnie, kurniki, pieczarkarnie, całoroczne uprawy warzyw i roślin w obiektach krytych itp. zgodnie z przepisami odrębnymi
d. Lokalizację obiektów związanych z obsługą ruchu samochodowego
e. Obiekty i urządzenia elektrowni na zasadach określonych w przepisach odrębnych
f. Zadrzewienia
g. Cieki
h. Terenowe urządzenia rekreacyjne, ścieżki, szlaki turystyczne
i. Drogi wewnętrzne
j. Drogi rowerowe
k. Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
l. Stawy i urządzenia wodne.

W studium zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na tym terenie, oferowana działka w całości przeznaczona jest pod zabudowę.

Odległości:
1. Bochnia (centrum miasta): 8,6km (12min)
2. Wieliczka (centrum miasta): 21,6km (21min)
3. Kraków (centrum miasta): 35,3km (34min)

Link do map google:
https://goo.gl/maps/BcaJpQHLAPTfkb8u6

Zapraszam do kontaktu i prezentacji nieruchomości!

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre