Sprzedaż
337922
ul. Długa
gm. Żelechów
(pow. garwoliński)
153 000 zł

Na sprzedaż kompleks 16 działek budowlanych o powierzchni 2100, 2200 ub 2300 mkw, położonych między ulicami Długą a Kochanowskiego w Żelechowie.

Żelechów, liczące nieco ponad 4000 mieszkańców miasto, położone w województwie mazowieckim na Wysoczyźnie Żelechowskiej, jest stolicą miejsko-wiejskiej gminy, w skład której wchodzi jedno miasto i 13 sołectw. Położony jest w odległości 90 km od Warszawy, 25 km od Garwolina, 66 km od Siedlec i 85 km od Lublina, świetnie skomunikowany dzięki bliskości drogi ekspresowej S17.

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z końcówki XIII wieku. W kolejnych wiekach majątek wielokrotnie przechodził z prywatnych rąk do rąk, by w końcówce XIX wieku, po uwłaszczeniu mieszkańców, stać się miastem rządowym. Z Żelechowem związani byli słynni działacze polityczni, wojskowi, historycy, lekarze i społecznicy, jak Wacław Rzewuski, Ignacy Wyssogota Zakrzewski, Jan Ordęga, Joachim Lelewel czy Romuald Traugutt.

Zainteresowanych historią miasta odsyłam do publikacji „Żelechów na strej fotografii. Ocalić od zapomnienia”, opracowanej przez Michała Sztelmacha i wydanej nakładem Gminy Żelechów w roku 2012.

Działki przeznaczone do sprzedaży leżą na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Żelechów, na terenie jednostek, dla których w/w plan ustala:

1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jedostki terenowej jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej.
2. Ustala się, że:
– dopuszczalnymi funkcjami towarzyszącymi są usługi bez bliższego określania ich profilu, sytuowane w parterach budynków mieszkalnych lub w oddzielnych budynkach na działkach z zabudową mieszkaniową,
– w przypadku obiektów usług podstawowych możliwe jest ich sytuowanie także na osobnych działkach.
3. Dla jednostki terenowej obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) ustala się minimalną wielkość nowotworzonej działki z przeznaczeniem pod:
– zabudowę jednym budynkiem lub segmentem mieszkalnym, wynoszącą 500 mkw dla budynku wolnostojącego, 350 mkw dla segmentu w zabudowie bliźniaczej,
– obiekt usługowy wynoszącą 500 mkw;
2. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
– obowiązującą dla budynków mieszkalnych – na 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe oraz na 11 metrów,
– obowiązującą dla budynków usługowych na działkach mieszkaniowych – na 1 kondygnację naziemną + poddasze użytkowe oraz na 7 metrów;
3) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla każdej z działek budowlanych wynoszący 60%.

Lista dostępnych działek oraz ceny:

1: nr ewid. 3052 / 2 199 mkw / sprzedana
2: nr ewid. 3053 / 2 102 mkw / 153 000 zł
3: nr ewid. 3054 / 2 101 mkw / 153 000 zł
4: nr ewid. 3055 / 2 101 mkw / 153 000 zł
5: nr ewid. 3056 / 2 101 mkw / 153 000 zł
6: nr ewid. 3057 / 2 100 mkw / 153 000 zł
7: nr ewid. 3058 / 2 098 mkw / 153 000 zł
8: nr ewid. 3059 / 2 098 mkw / 153 000 zł
9: nr ewid. 3060 / 2 205 mkw / 160 000 zł
10: nr ewid. 3062 / 2 319 mkw / 167 000 zł
11: nr ewid. 3063 / 2 325 mkw / 167 000 zł
12: nr ewid. 3064 / 2 318 mkw / 167 000 zł
13: nr ewid. 3066 / 2 170 mkw / 160 000 zł
14: nr ewid. 3067 / 2 212 mkw / 160 000 zł
15: nr ewid. 3068 / 2 209 mkw / 160 000 zł
16: nr ewid. 3069 / 2 207 mkw / 160 000 zł
17: nr ewid. 3070 / 2 201 mkw / 160 000 zł

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre