Sprzedaż
335141
Nowy Targ
(gm. Nowy Targ)
1 006 750 zł

Powierzchnia jednej z projektowanych do wydzielenia działek: 4027 m2.
Wymiary ok: szer. 55 m i długość od 40-80 m

Cena: 1 006 812 zł.

Działki nr:16481/2,16480, 16479, 16476, 16478, 16477, 16475.

Nieruchomość gruntowa położona w Nowy Targu z jednej strony przylega do ul. Waksmundzkiej z drugiej do ul. Nad Czerwonką. Nieruchomość składa się z 7 działek o łacznej powierzchni 8 876 m2, szerokości od 40 m do 56 m i długości od 150 do 180 m.

Działki znajdują się w terenie objętym MPZP Nowy Targ 17 Czerwone Niżne, oznaczone jako 1P/U – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, przerobem i składowaniem surowców i produktów (w tym zakłady garbarskie, stolarskie, lakiernicze itp.) oraz zabudowę usługową wraz z zabudową gospodarczą, garażami i koniecznym zapleczem komunikacyjnym, dopuszczalna możliwość realizacji budynku mieszkalnego dla nadzoru prowadzonej działalności gospodarczej na działce budowlanej.
Powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej w terenach zabudowy usługowej (U) i usługowo -produkcyjnej (PU) nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni, wskaźnik powierzchni zabudowanej terenu nie może być większy niż 40%.

Zasady kształtowania nowej, przebudowywanej i remontowanej zabudowy w terenie zabudowy usługowo-produkcyjnej 1PU :
1) dla obiektów usługowych i produkcyjnych
a) maksymalną wysokość – 12m,
b) dachy – dwuspadowe o nachyleniu połaci od 12°÷50° dopuszcza się dachy wielo-połaciowe o nachyleniu połaci od 12°÷50°, zakazuje się realizacji dachów namiotowych,.

W odległości:

– 22 km od Zakopanego,
– 33 km od Chyżnego,
– 72 km od Nowego Sącza,
– 90 km od Krakowa.

2 projektowana do wydzielenia działka o pow. 2311 m2 – cena:   924 596 zł
3 projektowana do wydzielenia działka o pow. 2537 m2 – cena: 1 014 904 zł

Zapraszam do prezentacji i zakupu nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre