Sprzedaż
333537
Golkowice
(gm. Wieliczka)
1 280 000 zł

Chcesz ulokować kapitał w bezpiecznym miejscu? Zrealizować inwestycję budowlaną – zabudowa bliźniacza, jednorodzinna wolnostojąca lub usługową na 160cio arowej działce budowlanej w bliskiej odległości od Krakowa?
Mam coś dla Ciebie, zapraszam do oferty.

Działka znajduje się w Golkowicach – 5km od centrum Swoszowic i 16km od ścisłego centrum Krakowa.
Powierzchnia działki to 16 000m2 (1,6HA) – całość pod zabudowę.
Media: woda i gaz (na działce), prąd (obok działki), kanalizacja (w drodze głównej 50m od działki).
PUM: 11 520m2
Dojazd drogą utwardzoną – 50m od drogi asfaltowej.

Działka o przeznaczeniu MN.1. Podstawowe przeznaczenie:
1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe,
2. Zabudowa zagrodowa, z możliwością wydzielenia lokalu na cele usługowe

Wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy: 30%
Wskaźnik terenu czynnie biologicznego: 70%
Powierzchnia nowowydzielonych działek nie może być mniejsza niż 800m2.

Wysokość budynków nie może przekraczać:
a) 11m dla budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych i inwentarskich,
b) 5m dla budynków garażowych

3. Zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
a) budynki garażowe i gospodarcze
b) budynki inwentarskie (w ramach zabudowy zagrodowej)
c) zieleń przy obiektach
d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe
e) obiekty małej architektury
f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków

4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym:
a) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce
b) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
c) urządzeń sportowych i rekreacji.

Działka jest terenem częściowo zalesionym o zróżnicowanej rzeźbie terenu.

Odległości od działki:
5km od centrum Swoszowic
16km od ścisłego centrum Krakowa
8km od Zakopianki
6km od węzła obwodnicy Krakowa a4

Link do google maps:
https://goo.gl/maps/ScvgHPDC921Rzj5f6

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre