Sprzedaż
333276
ul. Podgórska
Wieliczka
(gm. Wieliczka)
1 049 998 zł

Szukasz terenu pod inwestycję? Zabudowa szeregowa, bliźniaki, domy jednorodzinne a nawet usługi? Trafiłeś na właściwą ofertę!

Do sprzedania działka budowlana w miejscowości Krzyszkowice – 3,8km od ścisłego centrum Wieliczki i 4km od węzła obwodnicy Krakowa A4.
Powierzchnia działki: 5864m2 (58,64a) – całość pod zabudowę.
Wszystkie media dostępne tj. woda (w drodze i na działce), prąd (na działce), gaz (w drodze 2m od działki) oraz kanalizacja (w drodze 33m od działki).

Działka o przeznaczeniu budowlanym MN. Podstawowe przeznaczenie:
1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza oraz szeregowa z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Warunki zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia zabudowy: 60% (3518m2)
b) Teren czynny biologicznie: 40% (2346m2)
c) Łączna powierzchnia zabudowy z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania.

PUM: 8 444m2

Wysokość budynków:
a) Budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe: 11m
b) Budynki garażowe: 5m

Powierzchnia nowowydzielonych działek nie może być mniejsza niż:
a) 600m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej
b) 300m dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej
c) 180m2 dla zabudowy szeregowej

2. Zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i funkcjonalnie z nią związane, w tym:
a) budynki garażowe i gospodarcze
b) zieleń przydomowa
c) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe,
d) obiekty małej architektury
e) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym:
1) Zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce
2) Sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
3) Urządzeń sportowych i rekreacji

Wymiary działki: 123 x 41 x 124 x 67m
Dojazd drogą służebną po działce sąsiada 35m (droga utwardzona) pasem o szerokości 5m – wszystko uregulowane.

Działka jest w otoczeniu zieleni, drzew i zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Nachylona minimalnie w kierunku Wieliczki i Krakowa ci daje ładny widok na okolicę w stronę północy.

Odległości od działki:
1. Wieliczka (ścisłe centrum): 3,8km (8min)
2. Węzeł na obwodnicę Krakowa A4: 4km (8min)
3. Przystanek autobusowy Grabówki: 300m (4min pieszo)
4. Rynek główny w Krakowie: 13,5km (22min)

Dojazd komunikacją miejską – kierunek Teatr Bagatela (ścisłe centrum Krakowa):
Przystanek autobusowy (ul. Sadowa (1,2km) -> Teatr Bagatela: 48min (jedna przesiadka).

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre