Sprzedaż
332235
ul. Składowa
Piła
(gm. Piła)
1 200 000 zł

NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKA INWESTYCYJNA ZABUDOWANA BUDYNKAMI: BIUROWYM, WARSZTATOWYM ORAZ HALĄ

Powierzchnia gruntu: 6648 m2 (własność)

Powierzchnia zabudowy budynków:

  • budynek biurowy 110 m2
  • hala magazynowa 273 m2
  • budynek warsztatowy 119 m2

Teren utwardzony (płyty betonowe) oraz ogrodzony. Wjazd bezpośrednio z ulicy Składowej.

Uzbrojenie: prąd (na działce), woda (na działce), kanalizacja (w drodze), gaz (w drodze).

Nieruchomość położona w odległości 1 km od centrum Piły. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanową tereny zabudowy usługowej, magazynowej i produkcyjnej.

Przeznaczenie terenu: działka stanowi teren istniejącej zabudowy usługowej. Realizacja nowych obiektów oraz rozbudowa istniejących musi spełniać następujące wymagania:

  1. wysokość budynków nieprzekraczająca 15,0 m od poziomu terenu
  2. wysokość budowli nieprzekraczająca 50,0 m od poziomu terenu;
  3. przeważająca zabudowa w jednym budynku lub zespole budynków jednokondygnacyjnych, w gabarytach wymaganych dla funkcji pomieszczeń oraz poziom posadowienia parteru dla głównej partii wejściowej nie wyższy niż 0,30 m od projektowanego poziomu terenu; ustalenie powyższe nie wyklucza zastosowania większej ilości kondygnacji, z zachowaniem nieprzekraczalnej wysokości, o której mowa w ust. 1;
  4. wyróżnienie w formie architektonicznej partii wejściowych do obiektów usługowych oraz budynków administracyjno – socjalnych;
  5. wskaźnik powierzchni zabudowanej do powierzchni wyznaczonego terenu nie większy niż 50%, chyba że z treści uchwały lub rysunku wynika inaczej;
  6. zapewnienie na każdym terenie niezbędnej ilości miejsc postojowych, wynikających z funkcji obiektów oraz liczby pracowników, a dla obiektów związanych z obsługą ludności, w szczególności usług handlu – w ilości nie mniejszej niż 20 m.p./1000 m2 powierzchni obiektów; ustalenie powyższe nie dotyczy obiektów o przeważającej funkcji związanej ze sprzedaŜą hurtową;
  7. obowiązek nasadzeń zieleni szpalerowej kształtującej formy zagospodarowania terenu, 10% powierzchni działki jako przestrzeni biologicznie czynnej, a na parkingach powyżej 50 miejsc postojowych:

          a) zieleni urządzonej rozdzielającej zespoły miejsc postojowych,
          b) zieleni szpalerowej, wzdłuż przejść pieszych.

Cena: 1 200 000 zł netto + 23% VAT

POLECAM!!!

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre