Sprzedaż
332234
ul. Wawelska
Piła
(gm. Piła)
700 000 zł

Działka inwestycyjna o powierzchni 7427 m2

Nieruchomość położona w wyśmienitej lokalizacji, w pobliżu zbiegu ul. Wawelskiej i drogi krajowej K11, przy wygodnych zjazdach z obwodnicy z dróg krajowych K10 oraz K11.

Bezpośrednie sąsiedztwie strefy przemysłowej.

Uzbrojenie: prąd, gaz, woda, kanalizacja – w ulicy, bezpośrednio przy działce.

Dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren oznaczony jest jako P/U. tj. teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej, dla którego obowiązują następujące warunki zabudowy:

  • wysokości budynków do 15,0 m od poziomu terenu,
  • geometrię dachów o kącie nachylenia do 20°,
  • intensywność zabudowy – od 10% do 45% powierzchni działki,
  • minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 10%,
  • obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
  • dostęp komunikacyjny do terenu P/U od strony ulic: Składowej, Handlowej i Giełdowej z wyłączeniem ul. Wawelskiej (KD-Z).

Cena: 700 000 zł netto + VAT

POLECAM!!!

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre