Sprzedaż
332215
ul. Zagrodowa
Bieniewiec
(gm. Żabia Wola)
81 000 zł

Działka budowlana o powierzchni 1437m2, (28,5 x 51) położona w miejscowości Bieniewiec, gm. Żabia Wola.

Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolno stojącą.
Oznaczenie terenu 1U/MN, 2U/MN
1. Przeznaczenie terenu
1) przeznaczenie podstawowe przeznaczenie uzupełniające
Tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
W tym usługi handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, sale konferencyjne,
drobna wytwórczość, obsługi komunikacji, warsztaty.
a) budynki gospodarcze, garażowe i inne związane z podstawowym
przeznaczeniem terenu,
b) komunikacja, infrastruktura techniczna i urządzenia ochrony środowiska dla
potrzeb działki lub potrzeb lokalnych,
c) obiekty małej architektury.
2) przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza się lokalizację pensjonatów i sal
bankietowych (weselnych)
Media miejskie (prąd, woda i gaz) przy ulicy Zagrodowej.

W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i liczne wydzielone działki budowlane. Istnieje możliwość wyboru działki o podobnym areale, położonej głębiej od ulicy. Zachęcam do inwestycji w działki budowlane – to najbezpieczniejsza lokata kapitału.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre