Sprzedaż
332171
ul. Ossolińskich
Piła
(gm. Piła)
530 000 zł

Działka inwestycyjna o powierzchni 1805 m2 (użytkowanie wieczyste)

Nieruchomość położona w wyśmienitej lokalizacji, w ścisłym centrum miasta- ul. Ossolińskich (przy deptaku)

Dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren oznaczony jest jako:
– U2- tereny zabudowy usługowej
– Kg- teren garaży
– KDWx- teren przejścia pieszego
– KDWp- teren drogi wewnętrznej, parkingów i przejść pieszych

Dla terenów projektowanej zabudowy usługowej U2, ustala się:

zabudowę południowej pierzei ulicy budynkiem usługowym, o wysokości co najmniej III kondygnacji nadziemnych lecz nie wyższym niż budynek mieszkalno- usługowy, zlokalizowany w pierzei ul. Śródmiejskiej, na rogu ulicy. Ossolińskich;
minimalną powierzchnią terenu biologicznie czynnego- 10% powierzchni wyznaczonego terenu;
możliwość realizacji mieszkań, z wyłączeniem parteru budynku;
formę dachu stanowi stropodach płaski
minimalną powierzchnię zabudowy działki- 40%
dostęp komunikacyjny zapewnia droga główna KD-G (al. Piastów), poprzez teren drogi wewnętrznej, parkingów i przejść pieszych KDWp. Przez teren U2 i teren Kg można zrealizować dojazd do terenu MWu.

Bezpośrednie sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa.

Uzbrojenie: prąd, gaz, woda, kanalizacja.

Cena: 530 000 zł netto + VAT

POLECAM!!!

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre