Sprzedaż
332138
ul. Zakolejowa
Wyszków
(gm. Wyszków)
756 900 zł

Działka budowlana o powierzchni 1682m2 oznaczona symbolem 1MN na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka położona u zbiegu ulic Zakolejowej i Pułtuskiej.

Dostępne wszystkie media.

Działka o wymiarach ok. 31x47m z prywatnym wjazdem ok. 5x40m.

Maksymalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje naziemne, maksymalnie 9,0m

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się usługi nieuciążliwe w częściach parterowych budynków, których udział nie przekroczy 30 % powierzchni budynku.

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30%

Kąt nachylenia połaci dachowych 25º – 45º

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre