Sprzedaż
332076
ul. Placydowska
Aleksandrów Łódzki
(gm. Aleksandrów Łódzki)
4 480 000 zł

Działka inwestycyjna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
Teren zabudowy przemysłowej, usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
– max wysokość zabudowy 15m
– intensywność zabudowy min 0,5 max 2
– pow zabudowy do 80%
– pow biologicznie czynna min 10%
Dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Teren z drogą wewnętrzną. Możliwość zakupu w całości lub części: ok, 20.000m2 i ok.12.000m2

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre