Sprzedaż
332075
ul. Placydowska
Aleksandrów Łódzki
(gm. Aleksandrów Łódzki)
1 715 000 zł

Działka inwestycyjna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren zabudowy przemysłowej, usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
– max wysokość zabudowy 15m
– intensywność zabudowy min 0,5 max 2
– pow zabudowy do 80%
– pow biologicznie czynna min 10%
Dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre