Sprzedaż
332074
ul. Placydowska
Aleksandrów Łódzki
(gm. Aleksandrów Łódzki)
2 730 000 zł

Działka inwestycyjna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren zabudowy przemysłowej, usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
– max wysokość zabudowy 15m
– intensywność zabudowy min 0,5 max 2
– pow zabudowy do 80%
– pow biologicznie czynna min 10%
Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Możliwość podziału na 2 części: ok.13.000m2 i ok.6000m2

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre