Sprzedaż
332070
Moszczenica
(gm. Bochnia)
100 000 zł

Szukasz działek rolnych lub chcesz zainwestować swój kapitał w grunt? Jeśli tak, dobrze trafiłeś!

Oferta dotyczy działki rolnej w miejscowości Moszczenica w gminie Bochnia.

Specyfikacja:
– powierzchnia działki 5031 m2
– działka w formie prostokąta z lekkim nachyleniem
– położona przy drodze krajowej numer 94
– wymiary 184/28/176/31
– klasa gleby III a – gleby orne dobre oraz III b – gleby orne średnio dobre
– możliwość realizacji zabudowy po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – R1:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) grunty orne,
b) trwałe użytki zielone,
c) sady, ogrody
2) Dopuszcza się:
a) zabudowę zagrodową, związaną z hodowlą, produkcją rolną i przetwórstwem rolno – spożywczym (…);
b) zabudowę zagrodową z funkcją agroturystyczną (..);
c) gospodarstwa specjalistyczne, jak obory, chlewnie, kurniki, pieczarkarnie, całoroczne uprawy warzyw i roślin w obiektach krytych, itp., zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) lokalizację obiektów związanych z obsługą ruchu samochodowego, wzdłuż dróg klasy KDGP, KDG, KDZ,
zgodnie z § 6, ust.8.
e) obiekty i urządzenia elektrowni na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
f) zadrzewienia,
g) cieki,
h) terenowe urządzenia rekreacyjne, ścieżki, szlaki turystyczne,
i) drogi wewnętrzne,
j) drogi rowerowe,
k) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
l) stawy, urządzenia wodne
(…)
3. Warunkiem realizacji zabudowy jest uzyskanie dostępu do
drogi publicznej,
4. Możliwość realizacji zabudowy mieszkalnej w terenach R1,
R1a uzależniona jest od uzyskania opinii geologicznej (…)

W okolicy znajdują się inne działki rolne dlatego oferta skierowana jest głównie do osób zainteresowanych uprawą roli.

Zapraszam do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre