Sprzedaż
329634
ul. Brzozowa
Mrzeżyno
(gm. Trzebiatów)
380 100 zł

Mam przyjemność zaoferować Państwu działkę budowlaną o powierzchni 362 m2, położoną na terenie miejscowości nadmorskiej Mrzeżyno, w odległości 800 m od morza.

Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego:
teren zabudowy usług turystyki.

W pobliżu znajdują się:
* park linowy
* sklep wielobranżowy
* liczne restauracje
* siłownia na świeżym powietrzu
* salon kosmetyczny, fryzjerski, solarium
* apteka
* weterynarz
* przychodnia lekarska, dentysta

Poniżej najważniejsze założenia dotyczące przedmiotowej działki na podstawie UCHWAŁY NR XLIV/415/10 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla obszaru przy ul. Brzozowej:

1) Przeznaczenie podstawowe: lokalizacja pensjonatów i hoteli, o wielkości do 50 miejsc noclegowych;
2) Przeznaczenie uzupełniające: funkcje mieszkaniowe dla właściciela obiektu usługowego;
3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa bliźniacza,
b) dopuszcza się zabudowę wolnostojącą pod warunkiem połączenia dwóch sąsiednich działek,
c) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy nie większa niż 60% powierzchni działki,
e) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki,
f) obowiązek wydzielenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych
z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
g) dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w bryłę budynku i/lub dobudowanych;
4) Warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia,
b) maksymalna wysokość do 12,0 m,
c) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 0,8 m ponad poziomem terenu;
5) Warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:
a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od
30° do 45° z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych oraz dachów naczółkowych,
b) preferuje się pokrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu,
c) dopuszcza się pokrycie materiałem dachówkopodobnym;
6) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:
a) dopuszcza się możliwość grodzenia terenu – ogrodzenia należy wykonać jako ażurowe,
o wysokości do 1,5 m, na cokole o wysokości do 0,5 m, z wyłączeniem stosowania prefabryko-
wanych płotów betonowych,
b) pomiędzy sąsiadującymi działkami dopuszcza się ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,9 m;

Zapraszam do kontaktu,

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre