Sprzedaż
327525
al. Aleja Pokoju
Kraków Czyżyny
(gm. Kraków-Nowa Huta)
1 725 000 zł

Na sprzedaż działka rolna usytuowana obok centrum handlowego M1 Kraków, Aleja Pokoju.

Parcela znajduję się na terenach oznaczonych w MPZP miasta Krakowa symbolem:

67.R.1 – Tereny rolnicze, o podstawowym przeznaczeniu pod użytki rolne.

W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:
1) zakaz lokalizacji budynków;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90%
3) maksymalną wysokość zabudowy: 5m.

Kształt parceli zbliżony do prostokąta o wymiarach:
szerokość ok 26 i 32,5 m, długość boków ok. 180 m i 160 m.
Powierzchnia całkowita wynosi 4463 m2.
Ukształtowanie terenu płaskie, teren niezagospodarowany.

Zapraszam do kontaktu oraz prezentacji nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre