Sprzedaż
327524
al. Aleja Pokoju
Kraków Czyżyny
(gm. Kraków-Nowa Huta)
1 175 000 zł

Na sprzedaż działka rolna przylegająca do centrum handlowego M1.

Parcela znajduję się na terenach oznaczonych w MPZP miasta Krakowa symbolem:

67.Rz.2 – Tereny rolnicze, o podstawowym przeznaczeniu pod użytki rolne, zadrzewienia, zakrzewienia.

W zakresie zagospodarowania terenu, ustala się:
1) zakaz lokalizacji budynków;
2) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 90 %;
3) maksymalną wysokość zabudowy: 5 m

Kształt parceli zbliżony do prostokąta o wymiarach:
szerokość ok 24 i 22,5 m, długość boków ok. 85 m i 88 m.
Powierzchnia całkowita wynosi 2134 m2.
Ukształtowanie terenu płaskie, teren częściowo zadrzewiony i zakrzewiony.

Zapraszam do kontaktu oraz prezentacji nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre