Wynajem
327509
ul. Krakowska
Skawina
(gm. Skawina)
7 500 zł

Oferta dotyczy działki usługowej pod dzierżawę bezpośrednio przy drodze krajowej nr. 44 i obwodnicy Skawiny w miejscowości Skawina.

Działka położona jest na rogu drogi krajowej nr 44 – ul. Krakowska oraz obwodnicy Skawiny. Końcem 2020 roku bądź początkiem 2021 roku planowane jest rozpoczęcie budowy w miejscu skrzyżowania ronda co poprawi przepustowość przejazdu samochodów.

Powierzchnia oferowanej działki: 21,18a (2118m2)
Wymiary: 43,7m (strona obwodnicy) x41,59m x43,56m x54,33m
Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja (przy drodze Krajowej 44 oraz przy obwodnicy Skawiny)

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka zlokalizowana jest w terenie o oznaczeniu A28U czyli tereny zabudowy usługowej.

Podstawowym przeznaczeniem terenów U jest zabudowa usługowa z zakresu m.in.:
1) handlu detalicznego i hurtowego (w tym składy i magazyny),
2) hotelarstwa,
3) gastronomii,
4) obiektów biurowych, konferencyjnych, wystawienniczych, rzemiosła usługowego, turystyki i rekreacji itp.
wraz z zielenią urządzoną i małą architekturą.

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń w tym:
1) usług kultury, oświaty, nauki, zdrowia i administracji
2) usług sportu i rekreacji wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z ich obsługą
3) pojedynczych obiektów mieszkalnych i lokali mieszkalnych wyłącznie dla obsługi i dozoru budynków usługowych
4) budynków socjalnych, garażowych i gospodarczych jako wolnostojących i dobudowanych
5) obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ogrodzeń, przyłączy i urządzeń instalacyjnych do budynków
6) niewydzielonych na rysunku planu dróg, dojazdów, dojść do budynków, miejsc postojowych
7) ciągów pieszych i tras rowerowych
8) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących eksponaty wystawowe niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych

Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik powierzchni zabudowy – max 60%
2) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 20%
3) wysokość zabudowy nie może przekraczać
a) 15m dla budynków usługowych
b) 8m dla budynków gospodarczych
c) 6m dla budynków garażowych

Wjazd na działkę:
Jest możliwość dojazdu na działkę od ulicy Krakowskiej (droga krajowa nr. 44) oraz jest uzyskane zezwolenie na zjazd do działki z obwodnicy Skawiny (zjazd jest już uwzględniony w projekcie przebudowy skrzyżowania).

Istnieje możliwość za dodatkową opłatą dzierżawy większej ilości terenu (kolor czerwony na zdjęciach) – działki przylegające do ulicy Krakowskiej o łącznej powierzchni 21,89a lub dzierżawy części z tych działek.

Zapraszam do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre