Sprzedaż
326739
Kąty Goździejewskie Pierwsze
(gm. Dębe Wielkie)
150 000 zł

Bardzo ładna działka budowlana w Kątach Goździejewskich Pierwszych koło Pustelnika z wydanymi Warunkami Zabudowy oraz z pozwoleniem na budowę. Działka o powierzchni 1500m2 z wylanymi fundamentami w skali „0”. W drodze jest prąd, bez dostępu do wodociągu (trzeba wybić studnię głębinową, kanalizacja: szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
W otoczeniu wybudowanych już domków jednorodzinnych. Sprzedający przekaże już gotowy projekt pod budowę domu „OPAŁEK”.

Poniżej ustalone warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy z przepisów odrębnych:
1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) funkcja zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji
b) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50% powierzchni terenu inwestycji
c) szerokość elewacji frontowej: do 11m
d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 4,5m
e) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych) – dach dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego o kącie nachylenia połaci kątowych od 20 stopni do 45 stopni
f) wysokość głównej kalenicy dachu: do 8,5m.
g) ilość kondygnacji nadziemnych: dwie w tym użytkowe poddasze,
h) dopuszcza się sytuowanie garażu w bryle budynku mieszkalnego.

Pozwolenie na budowę dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego „OPAŁEK” oraz projektu budynku garażowo-gospodarczego
Dane projektowanego budynku;
powierzchnia zabudowy: 129,90m2
powierzchnia użytkowa; 156,40m2
powierzchnia użytkowa (bez garażu i pomieszczenia gospodarczego): 132,50m2,
powierzchnia całkowita: 178,50m2
Projekt jest dostępny pod linkiem: https://www.dominanta.pl/projekty-domow/opalek

Działka położona jest 1,5 km od Pustelnika, do Szkoły Podstawowej 300 metrów, 37 km do Warszawy, 15,5 km do Sulejówka, 17 km do Mińska Mazowieckiego.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre