Sprzedaż
325105
Dys Bernatówka
(gm. Niemce)
1 500 000 zł

Oferujemy do sprzedaży dwie działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 7200 m2 położone w pow. lubelskim, gmina: Niemce, miejscowość: Dys
Działka 760 jest położona bezpośrednio przy gminnej drodze asfaltowej, w odległości 300 m od drogi ekspresowej północnej obwodnicy Lublina. Do wjazdu na węzeł drogi szybkiego ruchu Rudnik (Lublin-Białystok) jest ok. 2 km drogą asfaltową.
Działki są położone w odległości ok. 2 km od centrum handlowego IKEA oraz giełdy rolno-handlowej w Elizówce.
Działki leżą w strefie przewidzianej w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren usługowo -handlowy. Teren nadaje się na lokalizację magazynu, warsztatu usług, marketu lub zakładu o nieuciążliwej dla otoczenia produkcji. Działki są doskonale widoczny z drogi ekspresowej.
W granicy działki stoi słup średniego napięcia, co umożliwia budowę własnego transformatora sieci energetycznej.
Teren nie podlega ustawie o urządzaniu lasu ani decyzji o rewitalizacji.

1. Wjazd na drogę ekspresową Piaski – Lublin – Warszawa stanowiącą północną obwodnicę Lublina to węzeł Rudnik (Lublin-Białystok) oddalony od działki 2 km.

2. Bezpośrednio do działki prowadzi gminna droga asfaltowa.

3. Łatwy dostęp do sieci energii elektrycznej (w odległości 200 m jest zlokalizowana stacja obsługi drogi szybkiego ruchu). Ponadto w granicy działki stoi słup średniego napięcia, co umożliwia budowę własnego transformatora.

4. Woda z wodociągu gminnego jest dostępna analogicznie do energii elektrycznej. W bezpośredniej bliskości działki brak kanalizacji oraz sieci gazowej. Gaz – możliwość gazu z butli. Kanalizacja – na dzień dzisiejszy konieczność budowy szamba lub oczyszczalni ścieków.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre