Sprzedaż
324265
Podkupientyn
(gm. Sokołów Podlaski)
63 296 zł

Do sprzedania bardzo ładna działka budowlana z Warunkami Zabudowy w Podkupientynie (położona niecałe 3 km od Sokołowa Podlaskiego przy drodze wojewódzkiej nr DW-627), w drodze jest prąd, kanalizacja: szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, własne ujęcie wody: studnia głębinowa. Działka o powierzchni 1376m2 o wymiarach: szerokość: 34m, długość: 40,60m. Służebność przechodu i przejazdu w drodze.
USTALONE WARUNKI ZABUDOWY
dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Funkcję zabudowy: mieszkalna
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
– powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: nie większa niż 20%,
– powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: nie mniejsza niż 50%.
forma architektoniczna i gabaryty zabudowy:
– szerokość elewacji frontowej: 16 m z tolerancją do 20%,
-wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: od 2,5 m do 9,5 m,
geometria dachu:
-układ i kąt nachylenia połaci dachowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy od 30° do 45°,
-wysokość głównej kalenicy mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku: od 6 m do 9,5 m,
– kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki: prostopadły lub równoległy z tolerancją do 5°.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre