Sprzedaż
314598
ul. Ejtnera
Kobyłka
(gm. Kobyłka)
400 000 zł

Sprzedaż działki w Kobyłce przy ul. Ejtnera

Powierzchnia 1240mkw.

Szerokość 24m  x Długość 50m 

Działka w otoaczniu zabudowy jednorodzinnej oraz magazynu. 
Dojazd do działki jest przez drogę służebną.

Poniżej informacje z Miejscowego planu zagospodarowania:

Ustalenia szczegółowe 9. Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów usługowo-wytwórczych oznaczonych symbolem przeznaczenia UW:
1) Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem UW na cele:

a) Zabudowy związanej z wytwórczością.
b) Składy, magazyny, hurtownie.
c) Stacji paliw.
2) Zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową.
3) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 1000m². 
4) Ustala się zachowanie minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie jednej działki budowlanej.
5) Ustala się dla pojedynczego terenu funkcjonalnego wskaźnik intensywności zabudowy 1.0.
6) Ustala się maksymalną wysokość dla nowej zabudowy – 3 kondygnacje naziemne .
7) Należy zapewnić minimum:
a) 35-45 miejsc parkingowych na każdych 100 zatrudnionych w zakładach związanych z wytwórczością.
b) 15-20 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 1000m² powierzchni magazynów i hurtowni ze sprzedażą detaliczną, jednak nie mniej niż 3 miejsca parkingowe.
c) 5-6 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 1000m² powierzchni magazynów i hurtowni bez sprzedaży detalicznej, jednak nie mniej niż 3 miejsca parkingowe.
d) 5-15 miejsc parkingu ogólnodostępnego dla stacji paliw.
8) Zakazuje się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych.
9) Ustala się wykonanie wzdłuż granic terenów sąsiadujących z terenami dróg publicznych lub zabudową mieszkaniową pasów zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5 m.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre