Sprzedaż
149901
ul. Akacjowa
Justynów
(gm. Andrespol)
159 000 zł

Justynów jest jedną z wyżej cenionych miejscowości do osiedlenia się. Mieszkańcy Łodzi i okolic odnajdują tam spokój i kojące leśne powietrze przy jednoczesnym dobrym dojeździe do pracy w Łodzi oraz bogatej infrastruktury dostępnej w pobliskim Andrespolu.

Działka o powierzchni 2054 m2, zlokalizowana jest na końcu ulicy Akacjowej. Kształt prostokąta. 

Ustala się następujące oznaczenie określające podstawową formę przeznaczenia i zagospodarowania
terenu:
1) MN/ML – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacji indywidualnej;

Zgodnie z Uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Akacjowej w miejscowości Justynów z dn. 22.06.2018r. uchwalono jn.

Dla terenu oznaczonego symbolem 2.MN/ML ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacji
indywidualnej, garaże i budynki gospodarcze,
b) możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej;
2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu:
a) lokalizowanie zabudowy zgodnie z przebiegiem nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na rysunku
planu,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70 % powierzchni działki budowlanej, z zachowaniem
ich leśnego charakteru,
c) maksymalny udział powierzchni zabudowy i nawierzchni utwardzonych: 30 % powierzchni działki
budowlanej,
d) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej:
– minimalny: 0,01,
– maksymalny: 0,8;
3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
a) maksymalna wysokość:
– zabudowa mieszkaniowa i rekreacji indywidualnej 10 m,
– zabudowa garażowa i gospodarcza nieprzekraczająca 5 m,
b) dachy:
– dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej: dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie
nachylenia połaci do 45° oraz dachy mansardowe,
– dla zabudowy garażowej i gospodarczej: dachy o kącie nachylenia połaci do 45° oraz dachy płaskie;
4) w zakresie zasad podziału nieruchomości – możliwość dokonywania podziałów na nowe działki budowlane,
przy zachowaniu ustaleń Rozdziału 4 uchwały oraz parametrów:
a) szerokości frontu wynoszącej co najmniej 20 m,
b) powierzchni wynoszącej co najmniej 1500 m 2.

Woda i prąd są w drodze.

Sąsiedztwo jest spokojne – domy jednorodzinne oraz letniskowe. Dobrą informacją jest to, że gmina wykupiła część ziemi pod poszerzenie oraz wyasfaltowanie drogi dojazdowej, dzięki czemu wkrótce dojazd będzie świetny. Jest to droga prowadząca do torów, bez wylotu, zatem można mieć pewność, że za oknem nie będzie przejeżdżać wiele aut.

Bliskość stacji PKP w Bedoniu jest ogromnym atutem dla osób dojeżdżających do pracy – kursują tam pociągi IR, ŁKA oraz REG. Stacja oddalona jest w linii prostej o ok. 1,2 km, dojazd autem czy rowerem to kwestia przejechania 3,5 km, co daje 7 min autem i 11 rowerem.
Dodatkowo ok. 500 m dalej mieści się przystanek autobusu 202.

Okolica jest leśna, naprawdę bardzo malownicza – 700 m do stawów, 2 km do Lasu Gałkówek, 8,8 km do Rezerwatu Przyrody Wiączyń

2,5 km (4 min autem) do centrum Andrespola w którym znajduje się mnóstwo sklepów i punktów usługowych m.in Pepco, Rossmann, CCC, Grot, Czarnocin, Pepco, apteki, Fit Fabric, piekarnia Oskroba, ponadto pizzerie, bary, bank, urząd pocztowy i urząd Gminy.

Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza – 2,7 km (5 min)
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy – 1,7 km (3 min)
Przedszkole Samorządowe 1 km (3 min)

Ponadto gdy tylko ukończony zostanie remont ul. Rokicińskiej dojazd autem będzie naprawdę świetny – 7,5 km do wjazdu na autostradę,
16 km do centrum Łodzi (Galeria Łódzka).

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre