Sprzedaż
149411
ul. Lutomierska
gm. Łódź-Bałuty
(pow. Łódź)
570 000 zł

Oferujemy do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną u zbiegu ulic Lutomierska / Zachodnia w pobliżu Manufaktury . Dla celów inwestycyjnych to korzystna lokalizacja w ścisłym centrum Łodzi.

Nieruchomość o powierzchni 487m2 posiada urządzoną księgę wieczystą i uregulowany stan prawny /jeden właściciel, brak obciążeń-nieruchomość nie jest przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego oraz brak ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością/.

Kształt działki zbliżony jest do prostokąta szerokość działki od strony północnej wynosi 10,80 m a od strony południowej 9 m. Dłuższe boki to 51 i 56 m. Ukształtowanie działki- teren płaski. Wjazd na teren posesji z od strony ulicy Lutomierskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Część nawierzchni działki utwardzona jest kostką. Nieruchomość posiada przyłącza: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji. W otoczeniu znajdują się budynki o funkcji usługowej oraz mieszkalnej.

Działka znajduje się w obszarze miasta dla którego nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość położona jest terenach na których przewiduje się funkcję mieszkaniową i usługową.
Obszar jest objęty programem rewitalizacji urbanistycznej i społecznej.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre