Sprzedaż
148343
ul. Płochocińska
Warszawa Białołęka
(gm. Białołęka)
6 587 500 zł

Teren położony bezpośrednio w pierwszej linii zabudowy przy ul. Płochocińskiej – po wschodniej/wylotowej stronie szosy. Idealny pod wszelkiego rodzaju działalność usługowo – handlową.
W odległości 800m na południe od działki projektowany węzeł planowanej Trasy Mostu Północnego

Nieruchomość położona w strefie usługowej oznaczonej w uchwalanym obecnie planie (zatwierdzony przez radę miasta 14.02.2019) w strefie B.1.U. o przeznaczeniu:
– wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%
– wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%
– intensywność zabudowy – 1,5
– wysokość min. 7m – maks. 12m
– dachy od 0 – do 35 stopni
– obiekty handlowe – max. do 1000m2 powierzchni sprzedażowej

Wg zatwierdzanego planu zakaz realizacji obiektów oświatowych i usług zdrowia, które byłyby związane ze stałym lub czasowym pobytem osób

Dostępna infrastruktura: prąd, gazociąg i wodociąg

UWAGA:
Możliwość uzyskania wjazdu z Płochocińskiej z przylegających do oferowanego terenu bocznych dróg wewnętrznych (od północy – działki nr 6/5 i 6/6 i ewentualnie od południa – działki nr 7/4; 7;5 i 8/1)
Część oferowanego obszaru – działki nr 6/7 i 7/1 – łącznie 1364m2 leżą w strefie przeznaczonej pod rozbudowę ul. Płochocińskiej (droga serwisowa)
Teren inwestycyjny netto – działki nr 6/8 i 7/2 – łącznie 3906m2

Odległości:
800m – projektowany węzeł Trasy Mostu Północnego
5 km – odległość od ul. Modlińśkiej
7,5 km – Most Grota
16 km – Centrum Warszawy (PKiN)

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre