Sprzedaż
146955
ul. Łomnicka
Wrocław Stabłowice
(gm. Wrocław-Fabryczna)
5 500 000 zł

Zapraszam do zapoznania się z propozycją sprzedaży terenów budowlanych zlokalizowanych w zachodniej części Wrocławia na osiedlu Stabłowice. Działki w okolicy ul. Łomnickiej oraz ul. Głównej z dostępem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ( miejska), gazowej, energetycznej, ciepłowniczej (miejska) oraz telekomunikacyjnej ( media na sąsiednich działkach). Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość składająca się z trzech działek o łącznej powierzchni 15 979 m².

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona na:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową produkcyjno-usługową, działka o powierzchni 14 141 m², oznaczona symbolem 4MNU:
– do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego,
– wysokość zabudowy do 8 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu i nie większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
– wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,
– 30% powierzchni działki z przeznaczeniem na zieleń.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, działka o powierzchni 807 m² oznaczona symbolem 6MW:
– z wyznaczonym obszarem o obniżonej zabudowie z 4 kondygnacjami nadziemnych, w tym czwarta kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe,
– wysokość zabudowy nie może być większa niż 12 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu oraz nie może być większa niż 16 m, mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
– wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 1,0,
– ogólnodostępne tereny zieleni dla codziennego wypoczynku mieszkańców na powierzchni min. 40% działki.
3. Działka o powierzchni 1031 m² oznaczona symbolem 12 KD-D – ulica klasy dojazdowej.

Nieruchomość porośnięta dzikorosnącymi drzewami, krzewami i roślinnością trawiastą. Wjazd na teren od strony południowej drogą publiczną o nawierzchni szutrowej. Dobry dostęp do komunikacji miejskiej. Oddalone od Rynku o 11,5 km. Najbliższy wjazd na AOW ( Wrocław -Stadion)w odległości ok. 4 km. W okolicy pełna infrastruktura w postaci: przedszkoli, szkół, żłobków, usług medycznych i punktów handlowo-usługowych.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre