Sprzedaż
143981
Silnowo
(gm. Borne Sulinowo)
4 500 000 zł

31 ha nad 1000 hektarowym Jeziorem Pile
ok. 600 m linii brzegowej jeziora
– cena do negocjacji
Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo i przeznaczone są jako:
Działki nr 200/2, 200/3, 209/1, 197, 210/2, 201, 412 – 6 Ut -teren zabudowy usługowej – usługi turystyczne;
Działki nr 214/2 – 7Ut – teren zabudowy usługowej – usługi turystyczne;
Działki nr 216/3, 216/4 – 5Ut – teren zabudowy usługowej – usługi turystyczne;
Działka nr 191/3 – 2US – Teren sportu i rekreacji.
Działka nr 191/2 w części 1US- Teren sportu i rekreacji, a w części 23Zl
1) lokalizację plaży;
2) dopuszczenie:
a) zachowania istniejących budynków,
b) lokalizacji boisk sportowych,
c) lokalizacji pomostów;
3) powierzchnię działki równą powierzchni danego terenu;
4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 85% powierzchni danego terenu;
5) zakaz budowy i przebudowy budynków;
6) dostęp do przyległych dróg publicznych.
Na terenach: 1US, 2US,23ZL, dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii brzegowej Jez. Pile

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre