Sprzedaż
136970
Grądy Zalewne
(gm. Długosiodło)
45 000 zł

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni 4254 m2 w miejscowości Grądy Zalewne, gm. Długosiodło, powiat wyszkowski. Działka znajduje się przy drodze utwardzonej , 90 km od Warszawy, 30 km od Wyszkowa. Atrakcyjna lokalizacja, w odległości ok. 600 m rzeka Narew , zabudowa wiejska, w dalszym sąsiedztwie rekreacyjno-letniskowa, lasy, obszar Natura 2000. Okolica bardzo ciekawa pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Media: prąd, wodociąg przy działce.
Status gruntu – teren rolny i w niewielkiej części leśny , nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Długosiodło, który ustala:
1/ dla terenu rolnego R:
-jako przeznaczenie podstawowe – uprawy rolne
-jako przeznaczenie uzupełniające – inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych, zabudowę zagrodową, usługi związane z rekreacją, sportem i wypoczynkiem
2/ dla terenu leśnego ZL:
-jako przeznaczenie podstawowe – uprawy leśne
-jako przeznaczenie uzupełniające – działalność produkcyjna i usługowa, związana z gospodarką leśną, zabudowę mieszkaniową, realizowaną dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre