Sprzedaż
1339779
ul. Spichrzowa
Rokietnica
(gm. Rokietnica)
259 000 zł

Jeżeli poszukujesz działki dla swojego wymarzonego domu?
Marzysz o cichym i spokojnym miejscu a jednocześnie chcesz być w „kontakcie” z miastem?
Dużo podróżujesz i szybki dostęp do autostrady A2, tras szybkiego ruchu S11 i S5 oraz DK11 i DK92 byłoby wybawieniem?

To mam coś właśnie dla Ciebie!

Na sprzedaż działka budowlana w Rokietnicy o powierzchni 885 m2.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, płaska (aktualnie na terenie znajduje się stara mała szklarnia i kawałek ogrodzenia ale w momencie sprzedaży, na życzenie, zostanie wszystko usunięte.

Druga linia zabudowy.

Wszystkie media w drodze: prąd, woda, gaz, kanalizacja

Tylko dla zdecydowanego klienta możliwość sprzedaży wraz z projektem domu, idealnie „skrojonym” pod parametry gruntu.

LOKALIZACJA: ul. Spichrzowa, Rokietnica
NUMER DZIAŁKI: 238/2

Super lokalizacja:
Szybki i bezkolizyjny dojazd do obwodnicy Poznania S11 – węzeł Poznań Rokietnica (1,9km), z której bezpośrednio można dojechać do autostrady A2, S5, DK11, DK92.

Do granicy terytorialnej Poznania zaledwie 3,5km.
Do centrum Poznania – 19km:
– samochodem – 25 minut
– PKP – 15 minut (do Poznań Główny)
– autobusem – 29 minut (do Poznań Ogrody), 20 minut (do Poznań Podolany), 25 minut (do Poznań Piątkowo)

Sklepy i ważniejsze punkty:
– sklep spożywczy (180m)
– piekarnia i cukiernia (400m)
– kwiaciarnia (190m)
– sklep Żabka (650m)
– Biedronka (900m)
– Dino (900m)
– Lidl (1,7km) – otwarcie w dniu 30.09.2021
– sklep budowlany (450m)
– apteka (600m)
– Poczta Polska (550m)
– Urząd Gminy (550m)
– stacja PKP (550m)
– przystanek autobusowy (230m)
– węzeł obwodnicy Poznania / S11 – Poznań Rokeitnica (1,9km)
– stacja BP (1,7km)
– ROS – Rokietnicki Ośrodek Sportu (1,5km)
– żłobek (1,5km)
– szkoła podstawowa (1,7km)

Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego o symbolu MN/U, który przewiduje w tym miejscu, zabudowę mieszkaniową lub usługową

Obecnie jednak, sąsiedztwo działki to wyłącznie zabudowa mieszkaniowa.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla obszaru MN/U:

1) lokalizacja na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub
bliźniaczym;
2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej albo zabudowy usługowej;
3) lokalizacja zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku;
4) dla budynków rozbudowywanych dopuszczenie zachowania istniejącej geometrii dachów;
5) lokalizacja garażu jako wbudowanego lub przylegającego do budynku mieszkalnego;
6) dopuszczenie lokalizacji wolnostojącego budynku gospodarczo-garażowego, w tym wiaty garażowej, o łącznej powierzchni nie większej niż 80m2;
7) dopuszczenie lokalizacji wolno stojącego budynku gospodarczo-garażowego w granicy działki przy czym budynek taki musi być zblokowany budynkiem gospodarczo-garażowym na sąsiedniej działce;
8) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²;
9) maksymalna powierzchnia zabudowy 35% powierzchni działki budowlanej przy czym dla zabudowy
mieszkaniowej nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;
10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej;
11) intensywność zabudowy od 0,1 do 1;
12) maksymalną wysokość zabudowy – 9 m z zastrzeżeniem pkt 13;
13) maksymalna wysokość budynku gospodarczo- garażowego – 6m;
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 7757
14) przekrycie budynków dachem płaskim lub stromym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 300 do 450 z zastrzeżeniem pkt.4;
15) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów i tablic informacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
16) maksymalna powierzchnia reklam – 3m2, szyldów – 1,5m2 i tablic informacyjnych – 2m2 przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekroczyć 4m2;
17) zapewnienie stanowisk postojowych na działce budowlanej w łącznej ilości nie mniejszej niż:
a) dla zabudowy usługowej co najmniej 20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m2 powierzchni netto budynku, lecz nie mniej niż 4 miejsc postojowych oraz dla niepełnosprawnych co najmniej 3 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m2 powierzchni netto budynku, lecz nie mniej niż 3 stanowiska postojowe;
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co najmniej 1 stanowiska postojowego na każdy lokal mieszkalny;
18) zapewnienie 1 stanowiska przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 5 stanowisk postojowych;
19) dla zabudowy usługowej wymagającej obsługi samochodami ciężarowymi lokalizację co najmniej
1 stanowiska przeładunku i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w punkcie 17 lit. a;
20) obsługa pojazdami samochodowymi z przyległych terenów komunikacji oraz z drogi poza granicami planu;
21) dopuszczenie lokalizacji dojść i dojazdów oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
22) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż;
a) 500m2
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie bliźniaczym;
b) 800m2
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub usługowej;

Rokietnica to świetne miejsce dla aktywnych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Do wyboru są: klub fitness i siłownia; kluby i sekcje sportów walki m.in.: karate, judo, kickboxing, jiu jitsu brazylijskie, barracuda, taekwondo olimpijskie. Inne dostepne dyscypliny to siatkówka, piłka nożna (w tym dla najmłodszych Lech Poznań Football Academy oraz Akademia Reissa), kajakarstwo, bieganie oraz bilard.

Przyjemne chwile warto spędzić pośród licznych jezior tego regionu, m.in.: jezioro Kierskie (największy zbiornik wodny miasta Poznania i jeden z największych w Wielkopolsce) jezioro Kierskie Małe, jezioro Lusowskie, jezioro Strzeszyńskie czy jezioro Pamiątkowskie.

Dla miłośników przyrody pozostają rozległe tereny pośród wyżej wymienionych jezior oraz Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Fascynatów historii i zabytków zainteresuje na pewno, sięgające swoją historia do XV wieku kościoły w Cerekwicy Żydowie i Sobocie. Warty uwagi jest także XIX wieczny neorenesansowy Pałac w Napachaniu i drewniany wiatrak w Rogierówku – holender z 1905 roku.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre