Sprzedaż
1339762
Krośnica
(gm. Krościenko nad Dunajcem)
215 000 zł

Pozostało niewiele wolnych działek do zakupu w okolicach Czorsztyna i Szczawnicy z dobrym widokiem,
gdzie z powodzeniem przyciągniesz turystę.
Jeszcze dzisiaj mam dla Ciebie takie miejsce, do jutra nie warto czekać !

Przedmiotowa działka zlokalizowana przy ul. Św. Józefa Robotnika w miejscowości Krośnica,
gmina Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski.
Powierzchnia całkowita: 1951m2

Działka z dobrym widokiem na Pieniny, w cichym i spokojnym miejscu.
Dojazd drogą polną, ok. 200m od drogi asfaltowej.
Media: prąd w sąsiedztwie,
Szerokość: ok. 22m.
Długość: ok 87m.
nr ewidencyjny działek: 923,924.

Parcela objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
oznaczona symbolem MN3 ( Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o podwyższonym standardzie i pensjonatowej )

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
b) zabudowa mieszkalno-pensjonatowa,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty usług turystycznych,
b) obiekty i urządzenia związane z obsługą tras narciarskich,
c) obiekty infrastruktury technicznej,
d) obiekty gospodarcze, garaże,
e) obiekty małej architektury,
f) uprawy ogrodowe,
g) ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe i parkingi,
h) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MN3:

**wysokość budynków mieszkalnych nie może być większa niż 10 m, natomiast gospodarczych w tym garaży wolnostojących nie większa niż 6 m,

**dachy budynków należy wznieść jako dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia 35o ÷45o stałym na całej długości połaci z dopuszczeniem dachów wielospadowych o symetrycznych głównych połaciach,

**minimum 50% powierzchni działki znajdującej się na terenach budowlanych należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną,
**wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0.5

Zapraszam do oglądania !!!
Odległości:
Czorsztyn: 2,5km.
Ośrodek Narciarski Czorsztyn SKI: 3,5km.
Krościenko nad Dunajcem: 4,5km.
Szczawnica: 12km.
Niedzica: 12km.

Dowiedz się więcej

Opiekun Klienta Sempre